:

پروسه انجام ثبت و یا حذف ثبت کنسولی

 بنابر قانون مصوبه 20 سپتامبر 2009 «درباره ترتیب خروج از جمهوری بلاروس و ورود به جمهوری بلاروس شهروندان جمهوری بلاروس» ، شهروندان بلاروس که گذرنامه جمهوری بلاروس جهت اقامت دائم در خارج از جمهوری بلاروس را دریافت کرده اند، باید ثبت کنسولی جهت اقامت دائم در خارج از جمهوری بلاروس را در یکی از نمایندگی های سیاسی یا دفاتر کنسولی جمهوری بلاروس در کشور محل اقامت خود، و در صورت موجود نبودن نمایندگی سیاسی یا دفتر کنسولی جمهوری بلاروس در کشور محل اقامت آنها — نمایندگی سیاسی یا دفتر کنسولی جمهوری بلاروس در کشورهای مجاور محل اقامت دائمی و یا در اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری بلاروس بر مبنای قوانین جمهوری بلاروس را به انجام رسانند. (ادامه در – ثبت کنسولی دائم)

پاسپورت تبعه جمهوری بلاروس جهت اقامت دائم در خارج از جمهوری بلاروس به پاسپورت های سری PP گفته می شود که توسط نهادهای امور داخلی و یا  نمایندگی های سیاسی یا دفاتر کنسولی جمهوری بلاروس پس از ثبت اقامت دائم خارج از خاک جمهوری بلاروس برای شهروندان بلاروسی صادر می شود.

تبعه های بلاروسی که به صورت دائم در خارج از بلاروس اقامت دارند، در صورت تصمیم به بازگشت به بلاروس جهت اقامت می بایست با مراجعه به نمایندگی های سیاسی یا دفاتر کنسولی مربوطه جمهوری بلاروس پروسه حذف ثبت کنسولی را انجام دهند.

بلاروسی که به صورت موقت در خارج از بلاروس اقامت دارند، مجاز می باشند با مراجعه به نمایندگی های سیاسی یا دفاتر کنسولی مربوطه جمهوری بلاروس، درخواست انجام ثبت کنسولی موقت جهت اقامت موقت در خارج از بلاروس نمایند. (ادامه در – ثبت کنسولی موقت)

انجام ثبت کنسولی موقت برای مدت کمتر از 2 سال برای تبعه های جمهوری بلاروس که اجازه اقامت رسمی و قانونی در کشور میزبان را دارند ؛ به طور مثال قرارداد کاری در خارج از کشور از جمله در سازمان های بین المللی،جهت آموزش، و یا برای تحصیل یا کارآموزی در موسسات آموزشی و سازمانها، جهت امور درمانی دراز مدت و همچنین در صورت داشتن مجوز اقامت موقت در یک کشور خارجی، انجام می شود.

جهت انجام ثبت کنسولی دائم، تبعه بلاروسی که به سن 14 سال رسیده باشد، می بایست مدارک زیر را ارائه گردد:

-         فرم درخواست؛

-         پاسپورت شخص متقاضی؛

-         دو قطعه عکس رنگی متقاضی، که اخیرا عکسبرداری شده باشد، اندازه 40 در 50 میلیمتر؛

-         مدرک صادره توسط نهادهای ذی صلاح در کشور خارجی محل اقامت، مبنی بر تایید اقامت وی در آن کشور؛

-         فیش پرداختی خدمات.

جهت انجام ثبت کنسولی موقت، می بایست مدارک زیر ارائه گردد:

-         فرم درخواست؛

-         پاسپورت شخص متقاضی؛

-         دو قطعه عکس رنگی متقاضی، که اخیرا عکسبرداری شده باشد، اندازه 40 در 50 میلیمتر؛

-         مدرک تاییدیه مجاز بودن اقامت موقت شخص متقاضی در کشور خارجی؛

-         مدرک صادره توسط نهادهای ذی صلاح در کشور خارجی محل اقامت، مبنی بر تایید اقامت وی در آن کشور؛

-         فیش پرداختی خدمات.

جهت حذف ثبت کنسولی دائم، تبعه بلاروسی که به سن 14 سال رسیده باشد، می بایست مدارک زیر را ارائه گردد:

-         فرم درخواست؛

-         پاسپورت شخص متقاضی.

در صورت ثبت کنسولی دائم یا موقت ، و همچنین حذف ثبت کنسولی افرادی که به سن 14 سال نرسیده اند، مدارک فوق (به عنوان فرد زیر سن قانونی) می بایست توسط نمایندگان قانونی آنها (از جمله پدر یا مادر) ارائه شوند. علاوه بر این مدارک، گذرنامه یا مدرک دیگری جهت احراز هویت نماینده فرد زیر سن قانونی، می بایست ارائه گردد.

اسناد و مدارک صادر شده توسط سازمان های ذی صلاح کشورهای خارجی ، در صورت انجام تشریفات قانونی شدن و دریافت تاییدیه آنها پذیرفته می شوند، مگر در صورتی که معاهدات بین المللی بین کشور مربوطه وجمهوری بلاروس الزام آن را لغو کرده باشند و بر مبنای قانون، به یکی از زبان های رسمی جمهوری بلاروس ترجمه شده باشد.

هزینه کنسولی جهت انجام ثبت کنسولی ( دائم یا موقت) برابر با 10 یورو می باشد.

هزینه کنسولی جهت انجام ثبت کنسولی برای افراد زیر 14 سال رایگان می باشد.

هزینه کنسولی جهت حذف ثبت کنسولی برای افراد بالای 14 سال و زیر 14 سال رایگان
می باشد.

مدت زمان انجام ثبت کنسولی: در صورت مراجعه حضوری در روز ثبت درخواست و  در صورت ارسال مدارک از طریق پست، پس از 10 روز از تاریخ ارسال درخواست ثبت.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to