:

نحوه رجیستری الکترونیکی اتباء خارجی برای اقامت موقت در جمهوری بلاروس

 طبق ماده 41 قانون جمهوری بلاروس مورخ 4 ژانویه سال 2010 (برابر با 14 دیماه 1388) «پیرامون وضعیت حقوقی اتباء خارجی و بدون تابعیت در جمهوری بلاروس»، مقرر گردیده است که اتباء خارجی و بدون تابعیت (از این پس – خارجی ها نامیده میشوند) که برای اقامت موقت وارد بلاروس میشوند موظفند در نهادهای رجیستری در محل حضور فیزیکی خود جهت اقامت موقت، طی ده شبانه روز آتی ثبت نام نمایند، درصورتیکه در قانون مزبور، آیین نامه های قانونگذاری و معاهدات بین المللی جمهوری بلاروس بصورت دیگری تعریف نگردیده باشد.

رجیستری خارجی ها بصورت الکترونیکی در پورتال واحد خدمات الکترونیکی (portal.gov.by) بطور رایگان صورت میپذیرد.

روند اداری مزبور برای خارجی هاییکه وارد جمهوری بلاروس از طریق مرزهای دولتی جمهوری بلاروس شدند در ایستگاههای بازرسی در دسترس میباشد. خارجی هاییکه از طریق مرزهای دولتی از فدراسیون روسیه وارد جمهوری بلاروس میشوند برای رجیستر شدن باید شخصا به دفتر اداره امور تابعیت و مهاجرت وزارت کشور محل اقامت خود در بلاروس مراجعه نمایند.

جمهوری بلاروس موافقتنامه هایی با اوکراین، لتونی، لیتوانی، استونی، قزاقستان، امارت متحده عربی و روسیه منعقد نموده که اتباء این کشورها میتوانند تا 30 یا 90 روز بدون رجیستری مربوطه در بلاروس اقامت داشته باشند. اگر شخص خارجی قصد اقامت بیشتر از این مدت را داشته باشد باید پروانه اقامت موقت یا دائم بنا به هدف اقامت را دریافت نماید. مهلت زمانی که تبعه خارجی رجیستر مینماید توسط معاهدات بین المللی کشور بلاروس که با کشور محل تابعیت او منعقد گردیده است تنظیم میگردد.

جهت ثبت نام / رجیستر، نیاز به کامپیوتر، گوشی تلفن هوشمند یا تبلت متصل به اینترنت میباشد. از طریق هر مرورگری باید وارد سایت پورتال واحد خدمات الکترونیکی portal.gov.by شد، زبان کاری را انتخاب نمود، یک صفحه شخصی با استفاده از آدرس پست الکترونیکی ایجاد نمود سپس در صفحه شخصی در بخش «خدمات موجود» بخش
" تابعیت و مهاجرت" را انتخاب نمود، سفارش خدمات نمود و فرم اظهارنامه را تکمیل نمود
( کد خدمات رجیستری خارجی ها
200.12.14.1. میباشد).    

در فرم مذکور باید نام و نام خانوادگی شخص خارجی به لاتین یا سیریلیک ( به یک زبان کافی میباشد) همانگونه که در گذرنامه قید گردیده است، مشخصات گذرنامه، بیمه مسافرتی، تاریخ ورود به کشور، نشانی محلی که شخص خارجی بطور موقت اقامت خواهد داشت ذکر گردد. ردیفی وجود دارد که قید شده است با ویزا بشماره ، ولی اگر بطور مثال شخص خارجی بدون روادید وارد بلاروس میگردد نیازی به تکمیل آن نمیباشد. همچنین باید  توجه شود تا کلیه قسمت های ضروری جهت تکمیل بطور صحیح کامل گردد.

سپس باید تمامی اطلاعات کنترل گردد و دگمه «ارسال اظهارنامه» زده شود. بعد از چند ثانیه باید پیغامی حاوی ثبت نام با موفقیت انجام شد ارسال میگردد یا در صورت عدم انطباق مشخصات، سامانه توصیه میکند به دفتر اداره امور تابعیت و مهاجرت مراجعه شود.

در هنگام مراجعه حضوری خارجی هاییکه برای اقامت موقت وارد کشور شده اند در دفتر اداره امور تابعیت و مهاجرت وزارت کشور، رجیستر/ ثبت نام به ترتیب قبلا تعیین شده صورت میپذیرد.

مراجعه شخصی به دفتر اداره امور تابعیت و مهاجرت محل اقامت در دو صورت انجام میگیرد: اگر شخص خارجی بخواهد رجیستری خود را با همان نشانی که بصورت الکترونیکی تکمیل کرده است تمدید نماید و یا اگر او از مرز روسیه وارد بلاروس شده باشد.

شخص خارجی نیاز به همراه داشتن تائیدیه ثبت الکترونیکی ندارند. اطلاع رسانی در این مورد کافی میباشد، بطور مثال،  به افسر مرزبانی در زمان خروج از کشور. درصورت وجود امکان فنی، میتواند عکس صفحه پاسخ ثبت نام با موفقیت انجام شد یا چاپ صفحه رجیستر را نگهداری نماید این امر موجب تسریع در روند بررسی میگردد.

در خصوص مسائل مشکل ساز انجام روند اداری مذکور میتوان در ساعات کاری با دفتر پشتیبانی فنی مرکز ملی خدمات الکترونیکی با شماره تلفن 3113000 داخلی 713 و با اداره کل تابعیت و مهاجرت وزارت کشور با شماره تلفن 2185508 و 2185251 تماس حاصل نمود.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to