:

دریافت اقامت موقت برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت

 دریافت اقامت موقت برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت

 

طبق ماده 48 قانون، اجازه اقامت موقت برای اتباع خارجی صادر می شود:

- اگر آنها برای دریافت یا کسب آموزش فنی و حرفه ای، کاردانی، کارشناسی، تحصیلات تکمیلی، آموزش تکمیلی بزرگسالان به هنگام فراگیری محتوای برنامه آموزشی افزایش مهارت مدیران اجرایی و متخصصان، برنامه آموزشی برای افزایش مهارت کارگران (کارکنان)، برنامه آموزشی برای بازآموزی مدیران اجرایی و متخصصان با تحصیلات عالی، برنامه آموزشی برای بازآموزی مدیران اجرایی و متخصصان با تحصیلات تخصصی متوسطه، برنامه آموزشی برای بازآموزی کارگران (کارکنان)، برنامه آموزشی برای آموزش حرفه ای کارگران (کارکنان)، برنامه آموزشی برای کارآموزی مدیران و متخصصان و همچنین به هنگام فراگیری محتوای برنامه آموزشی در موسسات آموزش فنی و حرفه ای، کاردانی و کارشناسی برای آماده سازی افراد جهت پذیرش در موسسات آموزشی جمهوری بلاروس یا برنامه آموزشی دوره های آموزشی (سخنرانی، سمینارهای موضوعی، کارگاه ها، آموزش ها، دوره های افسری و سایر دوره های آموزشی) با یادگیری زبان روسی و (یا) بلاروسی، وارد جمهوری بلاروس شده اند – دوره کسب آموزش حداکثر یک سال میباشد؛

- اگر آنها همسران، اقوام نزدیک شهروندان جمهوری بلاروس و افراد خارجی هستند که به طور دائم در جمهوری بلاروس اقامت دارند — دوره اقامت حداکثر یک سال میباشد؛

- اگر آنها برای استخدام به جمهوری بلاروس وارد شده اند یا تحت قراردادهای کاری، مذهبی، کارآفرینی یا سایر فعالیت ها در قلمرو جمهوری بلاروس به روشی که توسط قانون جمهوری بلاروس مقرر شده است به فعالیت های کاری اشتغال دارند —  دوره اقامت حداکثر یک سال میباشد مگر اینکه دوره دیگری توسط قوانین قانونی جمهوری بلاروس تعیین شده باشد؛

- اگر آنها کارگران فوق العاده ماهر هستند — دوره اقامت حداکثر دو سال میباشد مگر اینکه دوره دیگری توسط قوانین قانونی جمهوری بلاروس تعیین شده باشد؛

- در مورد کسانیکه که سرپرستی (قیومیت) توسط شهروندان جمهوری بلاروس و همچنین افراد خارجی که به طور دائم در جمهوری بلاروس اقامت دارند ایجاد میگردد — دوره اقامت سرپرستی (قیومیت) حداکثر یک سال میباشد؛ اگر بلاروسی باشند، و همچنین افرادی که خود را بلاروس معرفی می کنند، و فرزندان آنها (بستگان خونی در یک خط مستقیم: فرزندان،
نوه ها، نوه ها) که در خارج از قلمرو مدرن جمهوری بلاروس متولد شده اند – دوره اقامت حداکثر یک سال میباشد؛

- در صورت داشتن دلایلی برای اخذ تابعیت جمهوری بلاروس به ترتیب ثبت نام — دوره اقامت، حداکثر یک سال میباشد؛

- اگر قبلاً شهروند جمهوری بلاروس بودند — دوره اقامت، حداکثر یک سال میباشد؛

- اگر آنها در جمهوری بلاروس دارای مسکن با حق مالکیت هستند — دوره اقامت حداکثریک سال میباشد؛

- اگر آنها طبق روال تعیین شده توسط قوانین قانونی جمهوری بلاروس درخواست وضعیت پناهجو، حمایت فرعی یا پناهندگی در جمهوری بلاروس کرده باشند، — برای دوره رسیدگی به درخواست؛

- اگر به آنها وضعیت پناهجو یا پناهندگی در جمهوری بلاروس اعطا شده باشد — برای مدت حداکثر یک سال؛

- اگر حمایت فرعی در جمهوری بلاروس به آنها اعطا شده باشد — برای دوره اعطای حمایت فرعی، حداکثر از یک سال؛

- در صورت وجود شرایطی که توسط قانون جاری و سایر قوانین قانونی جمهوری بلاروس پیش بینی شده است که به موجب آن آنها نمی توانند از جمهوری بلاروس طرد شوند — برای مدتی که طی آن طرد از جمهوری بلاروس غیرممکن است، حداکثر یک سال؛

- اگر هیچ دولتی وجود نداشته باشد که آنها را بپذیرد – دوره اقامت حداکثرسال میباشد؛

- در صورت دریافت مراقبت های پزشکی در شرایط بیمارستانی در سازمان های بهداشت و درمان جمهوری بلاروس — برای دوره درمان، حداکثر یک سال؛

- اگر آنها شخصی که مراقبت های پزشکی در شرایط  بیمارستانی در یک سازمان بهداشت و درمان جمهوری بلاروس دریافت می کنند را همراهی می کنند و (یا) از چنین شخصی مراقبت می کنند، مشروط بر اینکه چنین شخصی به دلایل وضعیت جسمانی به این همراهی (مراقبت) نیاز داشته باشد — برای دوره درمان چنین شخصی، حداکثر یک سال؛

- بنا به سایر دلایلی که در قوانین و معاهدات بین المللی جمهوری بلاروس پیش بینی شده است.

 

اجازه اقامت موقت ممکن است برای اعضای خانواده یک خارجی صادر شود که اجازه اقامت موقت دریافت کرده یا در حال دریافت آن است، در صورتی که منبع درآمد قانونی وجود داشته باشد که او و اعضای خانواده اش را با دستمزد معیشتی مقرر در جمهوری بلاروس تامین کند. برای دوره بررسی درخواست برای اجازه اقامت موقت، دوره اقامت حداکثر مدت اعتبار مجوز اقامت موقت یک خارجی که مجوز اقامت موقت دریافت کرده یا در حال دریافت است میباشد.

 

دلایل امتناع یا ابطال اجازه اقامت موقت به ترتیب در مواد 49 و 50 قانون ذکر شده است.

 

مؤسسات آموزشی، سازمان‌هایی که برنامه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی را اجرا می‌کنند و سایر سازمان‌هایی که طبق قوانین جمهوری بلاروس حق انجام فعالیت‌های آموزشی به آنها اعطا شده است، اطلاعات مربوط به اتخاذ تصمیم برای قطع روابط آموزشی (اخراج)  شخص خارجی را به بخش اداره تابعیت و مهاجرت محل اقامت موقت تبعه خارجی به روش و در مهلت‌های تعیین شده توسط وزارت کشور ارائه مینمایند.

 

برای دریافت مجوز اقامت موقت در جمهوری بلاروس، یک خارجی درخواست مجوز اقامت موقت در جمهوری بلاروس و همچنین اسناد مقرر شده در بند 12.6 لیست ذیل را به واحد اداره شهروندی و مهاجرت وزارت کشوردر محل اقامت موقت مورد نظر، ارائه
می دهد:

  • مدرکی مبنی بر وجود دلایلی برای اخذ مجوز اقامت موقت که توسط قانون پیش بینی شده است؛
  •  مدرکی که قانونی بودن اقامت یک شهروند خارجی یا فرد بدون تابعیت در جمهوری بلاروس را تأیید می کند؛
  • مدرکی برای سفر به خارج از کشور (به استثنای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که برای وضعیت پناهندگی، حمایت فرعی یا پناهندگی در جمهوری بلاروس درخواست داده اند)، یا گواهی تایید هویت یک شهروند خارجی یا فرد بدون تابعیت — - برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که مدارک سفر به خارج از کشور یا گواهی حمایت فرعی در جمهوری بلاروس ندارند. — برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که در جمهوری بلاروس از حمایت اضافی برخوردار شده اند (در صورت عدم وجود سند برای سفر به خارج از کشور)؛
  •  گواهی خاتمه تابعیت جمهوری بلاروس برای شخصی که تابعیت جمهوری بلاروس را خاتمه داده است، یا به تابعیت جمهوری بلاروس تعلق دارد برای شخصی که شهروند جمهوری بلاروس نیست؛
  •  یک سند هویت — برای شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت که برای وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی یا پناهندگی در جمهوری بلاروس درخواست داده اند، بررسی درخواست هایی برای وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی که خاتمه یافته است، یا وضعیت پناهندگی، حمایت فرعی یا پناهندگی در جمهوری بلاروس رد شده است یا امتناع از تمدید دوره اعطای حمایت فرعی در جمهوری بلاروس،یا در مورد آنها تصمیمی در مورد از دست دادن یا لغو وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی در جمهوری بلاروس گرفته شده است و نمی توان آنها را بر خلاف میل شان به قلمرو کشوری که زندگی یا آزادی آنها در معرض خطر آزار و شکنجه بر اساس نژاد، مذهب، تابعیت، ملیت، تعلق به یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی است اخراج کرد؛

- گواهی پناهندگی — برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که وضعیت پناهندگی در جمهوری بلاروس دریافت کرده اند؛

- بیمه نامه یا اطلاعیه چاپی یا سندی که وجود قرارداد بیمه پزشکی منعقد شده با یک سازمان بیمه خارجی را تأیید می کند — برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت مشمول بیمه پزشکی اجباری؛

 

سندی که تأیید کننده منبع درآمد قانونی برای شهروندان خارجی یا افراد بدون تابعیت و اعضای خانواده او که حداقل معیشت تعیین شده در جمهوری بلاروس را فراهم
می کند — برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که به عنوان اعضای خانواده یک شهروند یا فرد بدون تابعیتی که اجازه اقامت موقت دریافت کرده است (دریافت
می کند) درخواست اجازه اقامت موقت درخواست می کنند؛

 

- سندی که امکان اقامت در محل اقامت موقت مورد نظر را تأیید می کند؛

 

 

 

- سندی مبنی بر تایید پرداخت هزینه (رایگان — برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت زیر 14 سال و همچنین اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که توسط
سرمایه گذار و (یا) سازمانی که به طور مقتضی در جمهوری بلاروس تاسیس شده است جذب شده است توسط این سرمایه گذار یا با مشارکت وی برای اجرای یک پروژه سرمایه گذاری تحت یک قرارداد سرمایه گذاری با جمهوری بلاروس یا کسانی که برای وضعیت پناهندگی یا حمایت اضافی یا پناهندگی در جمهوری بلاروس درخواست داده اند، 3 ارزش اساسی برای سایر خارجی ها شهروندان و افراد بدون تابعیت).

 

مدت زمان انجام رویه اداری 15 روز از تاریخ تسلیم درخواست و برای اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت متقاضی اجازه اقامت موقت براساس ازدواج با یک شهروند جمهوری بلاروس، یک شهروند خارجی، یک فرد بدون تابعیت که به
طور دائم در جمهوری بلاروس اقامت دارد، 30 روز از تاریخ تسلیم درخواست میباشد.

 

درخواست اجازه اقامت موقت طبق بندهای دو و چهار قسمت یک ماده 48 قانون (آموزش، استخدام تحت قرارداد کار، فعالیت های مذهبی، کارآفرینی یا سایر
فعالیت ها) را می توان به واحد شهروندی و مهاجرت وزارت کشور محل اقامت موقت مورد نظر یک خارجی توسط نماینده مجاز تسلیم نمود.

 

درخواست صدور اجازه اقامت موقت برای یک خارجی خردسال و مدارک لازم توسط نماینده وی ارائه می شود.

 

اختیارات نمایندگان به روشی که توسط قانون جمهوری بلاروس تعیین شده است تأیید می شود.

 

هنگام تصمیم گیری برای صدور مجوز اقامت موقت برای یک خارجی در محل اقامت موقت، واحد شهروندی و مهاجرت حداکثر یک روز از تاریخ چنین تصمیمی اطلاعیه ای ارسال می کند.

اجازه اقامت موقت در یک سند برای سفر به خارج از کشور یا در پشت درج به سند برای سفر به خارج از کشور با چسباندن مهر «مجوز اقامت موقت» صادر می شود.

یک خارجی که به طور موقت در جمهوری بلاروس اقامت دارد، موظف به اقامت در جمهوری بلاروس فقط در محل اقامت موقت است که در مهر " مجوز اقامت موقت " قید شده است. هنگام تغییر محل اقامت موقت، یک خارجی که به طور موقت در جمهوری بلاروس اقامت دارد، موظف است ظرف سه روز کاری که از تاریخ ورود به محل اقامت موقت جدید محاسبه می شود، به واحد شهروندی و مهاجرت در محل اقامت موقت جدید برای ایجاد تغییرات در مهر " مجوز اقامت موقت «مراجعه نماید.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to