:

(D ویزا بلند مدت(نوع

ویزا بلند مدت، تنها برای اتباع خارجی که قصد اقامت در مجموع 90 روز در سال در خاک بلاروس را داشته باشند، صادر می گردد ( اعتبار این نوع ویزا یکساله می باشد )  و برای مقاصدی نظیرمراودات تجاری , شرکت در رویداد های ورزشی/فرهنگی, فعالیت های خبرنگاری و غیره در نظر گرفته شده است. اطلاعات بیشتر در بخش «ویزا».

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to