:

ساعت پذیرش و نحوه تحویل مدارک مربوط به امور کنسولی

دریافت مدارک از مراجعین بدون پیش ثبت نام (نوبت دهی) از ساعت 09:30 الی  12:30  در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنچ شنبه صورت میپذیرد.

تحویل مدارک به مراجعین در زمان تعیین شده از ساعت 16:00 الی 17:00 در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنچ شنبه صورت میپذیرد.

تلفن: 22752229 

ایمیل اداره کنسولی:ir.consul@mfa.gov.by

نشانی سفارت: ایران، تهران، زعفرانیه — خیابان شهید طاهری، خیابان آبان، کوچه آذر، پلاک 1

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to