:

اعتبار اسناد

قانونی کردن  اسناد و مدارک در خارج از کشور

بر اساس بند 14  مقررات کنسولی جمهوری بلاروس، که در فرمان ریاست جمهوری در تاریخ 19 فوریه سال 1996، شماره 82، فرمان ریاست جمهوری 26 آوریل سال 2010،
  شماره 200،  "درباره ی پروسه های اداری که توسط نهادهای دولتی و یا سایرسازمان به درخواست شهروندان انجام می گیرند" تصویب شده است و دستورالعمل های مربوط به روش کار در مورد انجام فرایند قانونی کردن کنسولی اسناد رسمی در خاک جمهوری بلاروس و خارج از جمهوری بلاروس، که توسط وزارت امور خارجه بلاروس در 16 اوت سال 2010، شماره 16 " درباره اجرای فرایند قانونی کردن کنسولی اسناد رسمی در خاک جمهوری بلاروس و خارج از جمهوری بلاروس" به تصویب رسیده است، فرایند قانونی کردن اسناد رسمی  که در کشورهای خارجی و جمهوری بلاروس (از این پس – اسناد) تهیه شده اند، توسط نمایندگی های سیاسی و دفاتر کنسولی جمهوری بلاروس  انجام میگیرند.

قانونی کردن کنسولی اسناد رسمی به منظور استفاده در کشورهایی که جمهوری بلاروس با آنها قراردادهای بین المللی متقابل مرتبط دارد ، الزامی نمی باشد.

بنابراين، مبنی بر قانون تصویب شده در کنوانسیون لاهه از تاریخ 5 اكتبر سال 1961 و با ملغی شدن ضرورت قانونی کردن اسناد و مدارک خارجی جهت استفاده در خاک کشورهای عضو کنوانسیون لاهه ، به جای قانونی کردن اسناد و مدارک از مهر آپوستل استفاده می شود. ( نحوه مساعدت توسط نمایندگی های سیاسی یا کنسولی در انجام تشریفات درج مهر آپوستل را می توانید در بخش " آپوستل" این سایت ملاحظه فرمایید.)

اسناد و مدارک تنظیم شده و آماده شده در خاک جمهوری بلاروس ، یا اسناد و مدارکی که مورد تایید نهادهای دولتی آن باشند و یا در فرمت استاندارد به مهر و امضای رسمی  یک شخص تام الاختیار دارای صلاحیت مجاز رسیده باشند، در کشورهای عضو معاهدات بین المللی معاضدت حقوقی و مناسبات حقوقی بدون انجام تشریفات قانونی کردن اسناد و مدارک و یا درج مهر آپوستل یا هر گواهی تاییدکننده دیگری، پذیرفته می شوند. (   کشورهای مستقل مشترک المنافع، بلغارستان، مجارستان، ویتنام، ایران ، قبرس ، چین ، کوبا، لتونی ، لیتوانی، لهستان ، اسلواکی، چک.)

اسناد رسمی که درخاک جمهوری بلاروس تنظیم شده و برای انجام تشریفات قانونی کردن ارائه شده اند، می بایست  مطابق با الزامات مقررات سرفصل های  3 تا 5 دستور کار نهادها و سازمان های دولتی جمهوری بلاروس باشد، مگر اینکه بر مبنای تصویبات  وزارت دادگستری جمهوری بلاروس که از 19 ژانویه 2009 شماره 4، به ثبت رسیده است، استاندارد دیگری در قوانین حقوقی جمهوری بلاروس در آن موضوع در نظر گرفته شده باشد.

 اسناد و مدارک رسمی که برای انجام تشریفات قانونی شدن ارائه می شوند،  و در خاک جمهوری بلاروس تنظیم شده اند، چنانچه شامل دو یا چند برگ باشند، برگ ها باید دوخته شده و شماره گذاری شده باشند، مگر این که استاندارد دیگری در قوانین حقوقی جمهوری بلاروس در این مورد در نظر گرفته شده باشد. تعداد برگه های بهم دوخته شده می بایست بهمراه مهر و امضای رسمی شخص و یا نهاد و سازمان دولتی صادر کننده سند و مدرک تایید شده باشد.

اسناد و مدارک رسمی که برای انجام تشریفات قانونی شدن ارائه می شوند، باید به زبان روشن و واضح نوشته شوند. اسناد و مدارک در صورت محو و پاک شدگی،مخدوش بودن و خط خوردگی، ،اضافه کردن اصلاحات بدون توافق قبلی ، پذیرفته نمی شوند. امضای مقامات باید  واضح بوده و درج مهر رسمی می بایست خوانا باشد.

اسناد و مدارک در صورت انطباق امضاء مقامات امضا کننده اسناد قانونی شده رسمی و مهر و تمبر تایید آن سند و مدرک، با نمونه امضا و مهر و تمبر نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری جمهوری بلاروس، قانونی می شوند.

قانونی کردن اسناد و مدارک توسط نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری جمهوری بلاروس،طی یک روز از تاریخ ارائه سند انجام می شود و در صورت لزوم انجام بررسی ویژه، ارائه  اسناد و یا اطلاعات بیشتر — در روز دریافت مدارک درخواست می گردد.

مدت زمان اعتبار مدرک قانونی شده برابر با مدت زمان اعتبار مدرکی است که تایید و قانونی شده است.

نرخ هزینه کنسولی جهت انجام قانونی کردن مدارک برابر با 35 یورو می باشد.

 

مساعدت نمایندگی های خارجی در درج آپوستل

مبنی بر قانون تصویب شده در کنوانسیون لاهه ماده 2 و 3  در تاریخ 5 اكتبر سال 1961 و با ملغی شدن ضرورت قانونی کردن اسناد و مدارک خارجی جهت استفاده در خاک کشورهای عضو کنوانسیون لاهه ، در صورت درج مهر آپوستل، نیاز به قانونی کردن رسمی کنسولی اسناد و مدارک صادره توسط سازمانهای دولتی جهت استفاده در سایر کشورهای عضو نمی باشد.

آپوستل  تایید صحت و اعتبار امضای شخص امضا کننده مدرک و همچنین در صورت لزوم تاییدکننده اعتبار و صحت مهر درج شده در مدرک نیز می باشد.

شهروندان جمهوری بلاروس، شهروندان خارجی و افراد فاقد شهروندی می توانند از طریق نمایندگی های سیاسی و کنسولگری های جمهوری بلاروس جهت انجام تشریفات آپوستل اقدام نمایند.

انجام تشریفات آپوستل در صورتی امکانپذیر خواهد بود که نسخه اصلی سند یا مدرک نزد فرد درخواست کننده خارج از بلاروس بوده و فرستادن آن به جمهوری بلاروس جهت انجام تاییدیه میسر نباشد.

در این صورت، فرد درخواست کننده بهمراه اصل مدرکی که قصد درج آپوستل بر آن را دارد به نمایندگی سیاسی یا کنسولگری های جمهوری بلاروس جهت انجام تشریفات آپوستل مراجعه نموده و هزینه کنسولی برابر با 35 یورو را پرداخت می نماید.

پس از این مراجعه اصل سند یا مدرک درخواستی از طریق مجاری دیپلماسی به اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه بلاروس ارسال شده و آپوستل بر آن درج می گردد. مدرک آپوستل شده مجددا از طریق مجاری دیپلماسی به نمایندگی سیاسی مربوطه جهت دریافت درخواست کننده ارسال می گردد.

مدت زمان انجام تشریفات آپوستل در جمهوری بلاروس یک روز پس از ارائه مدارک می باشد، و در صورت نیاز به بررسی های بیشتر و خاص ، و یا درخواست مدارک، اطلاعات یا شواهد از سایر سازمان های دولتی تا 15 روز کاری به طول می انجامد.

در عین حال، با توجه به الزام ارسال مدارک به جمهوری بلاروس و دریافت مجدد آن پس از انجام تشریفات در نمایندگی سیاسی مربوطه، زمان کلی برای انجام پروسه آپوستل و مدرک آپوستل شده توسط درخواست کننده برابر با 2 الی 3 ماه می باشد.

 

مدت زمان اعتبار آپوستل برابر با مدت زمان اعتبار مدرک آپوستل شده می باشد. 

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to