:

قوانین و مقررات واردات حیوانات

  واردات حیوانات به بلاروس تنها با داشتن گواهی های دامپزشکی و پزشکی لازم میسر      می باشد. در وحله اول تهیه گواهی معتبر دامپزشکی که به تایید یک موسسه دامپزشکی محلی رسیده باشد الزامی است.  همچنین مدارک مبنی بر انجام واکسن های لازم جهت خروج از کشور به همراه گواهی های ذکر شده  می بایست ارائه گردند. لیست واکسن های اجباری را می توانید از طریق موسسات دامپزشکی محلی دریافت کنید. واکسن ها می بایست حداکثر تا 2 هفته قبل از انجام سفر تزریق شوند. تمامی مدارک می بایست به همراه ترجمه روسی یا بلاروسی ارائه گردند.

پس از حضور در بلاروس , حیوانات می بایست طی یک ماه از روز ورود به بلاروس در یکی از  موسسات دامپزشکی محلی ثبت (رجیستر) شوند.

حیوانات غیر اهلی و مجموعه های مطالعاتی باغ وحش

 حیوانات غیر اهلی  نگه داری شده بر اساس گونه های ذکر شده در کتاب قرمز بلاروس و نمونه های سایتس (CITES) و یا همینطور مجموعه های جانورشناسی می بایست  در وزارت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست ، به ثبت برسند.

جهت رجیستر کردن حیوانات غیر اهلی  توسط فرد حقیقی یا حقوقی، و همچنین کارفرمایان خصوصی ارائه فرم درخواست، عکس حیوانات غیر اهلی و مدارکی که قانونی بودن مالکیت آنان را تایید نمایند به وزارت منابع طبیعی الزامی است. مدت زمان رجیستر کردن حیوانات 14 روز می باشد. رجیستری خارج از مدت زمان تعیین شده حیوانات غیر اهلی، تحت نگهداری ، مطابق با قانون جمهوری بلاروس منجر به تعهد اداری می گردد.

تقریبا پروسه مشابهی جهت رجیستر کردن مجموعه های زیست شناسی  وجود دارد، با این تفاوت که شهروندان جهت رجیستر کردن این مجموعه ها، تنها موظف به ارائه فرم درخواست نمونه  ساخته شده به وزارت منابع طبیعی می باشند. مدت زمان رجیستر کردن مجموعه های زیست شناسی  یک ماه
 می باشد.

نگهداری حیوانات غیر اهلی رجیستر نشده، بنابر قانون " دنیای حیوانات" در جمهوری بلاروس قدغن می باشد. همچنین حیوانات غیر اهلی رجیستر نشده نمی توانند به نمایش گذاشته شوند و یا به عنوان مجموعه های زیست شناسی  از جمهوری بلاروس خارج شده یا به عنوان مجموعه های زیست شناسی  یا جزیی از آن خرید و فروش شوند.

حیوانات خاص وکمیاب

محدودیت واردات حیوانات به بلاروس بر اساس  کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی  که در خطر نابودی قرار دارند، وضع گردیده است. برای وارد کردن چنین حیواناتی،  دریافت مجوز وزارت طبیعت و حفاظت از محیط زیست بلاروس الزامی است. علاوه برآن، گردشگری وارد کننده این گونه ها در بلاروس می بایست از اداره اصلی بازرسی دامپزشکی کشور در مرز گواهی دامپزشک برای حیوانات خاص و کمیاب و مجوز حمل و نقل آنها را دریافت نماید. مجوزهای فوق می بایست همراه با گواهی واکسیناسیون  حیوان مذبور ارائه گردند. به عنوان مثال ، جهت واردات میمون از یک کشور آفریقایی به بلاروس، علاوه بر مجوز دامپزشکی وگواهی واکسیناسیون می باید مدرک عدم ابتلا به بیماری ایدز نیز ارائه گردد.

 

حیوانات مزرعه

کنترل و بررسی کیفیت حیوانات پرورشی وارداتی به بلاروس و محصولات آنان توسط وزارت کشاورزی و خوار و بار بلاروس انجام می شود.

مجوزهای یکبار ورود برای حیوانات پرورشی مزرعه و محصولات آنها به شرط داشتن تمام الزامات مشروط  دامپزشکی – بهداشتی بلاروس و سازمانهای تامین کننده مربوطه ، صادر می گردند. بر این اساس حیوانات مذبور می بایست از نژاد خاص و سلامت جسمی برخوردار بوده و همچنین فاقد نقص و معایب ظاهری یا جهش های ژنتیکی باشند.

جهت دریافت مجوز یک بار ورود برای واردات حیوانات مزرعه، لازم است که درخواست ثبت فرم به وزارت کشاورزی و خواربار ارسال شود. دراین درخواست نام و محل اقامت متقاضی (برای اشخاص حقوقی)، نام خانوادگی، نام، نام پد ر، اطلاعات پاسپورت (برای افراد حقیقی) مشخص می شوند. در  مدارک مربوط به حیوانات  می بایست  گونه، نژاد ، توجیهی برای نیاز به واردات این حیوان  و نیز برنامه های پرورشی مربوطه به عنوان ضمیمه ارائه شود. همچنین لازم است تعداد حیوانات تحت پرورش، کشور صادر کننده، تاریخ حمل حیوانات، هدف و محل نگهداری حیوانات، مشخص گردند.علاوه بر این، اشخاص حقوقی به ضمیمه درخواست خود یک نسخه از کپی قرارداد واردات محصولات پرورشی، گواهی دامپزشکی بین المللی، و همچنین گواهی  اصالت و سایر مدارک مبنی بر تأیید اصالت و باروری حیوانات را می بایست ارائه نمایند.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to