:

اداره ثبت احوال

بر اساس فرمان شماره 385 رئیس جمهور مصوبه 12 ژوئن سال 2006  " در رابطه با اقدامات در زمینه بهبود کار نهادهای ثبت وضعیت تاهل" ادارات کنسولی، و همچنین نمایندگی های سیاسی جمهوری بلاروس در صورت انجام امور کنسولی به ثبت موارد زیر می پردازند:

-         ثبت تولد؛

-         ثبت عقد و ازدواج؛

-          به فرزندخواندگی گرفتن؛

-         تغییر نام خانوادگی ، نام فرد و نام پدر؛

-         ثبت مرگ؛

-         ثبت قانونی طلاق ، بنابر مصوبه اجرایی از 1 ماه سپتامبر سال 1999.

علاوه بر موارد فوق ادارات کنسولی، و همچنین نمایندگی های سیاسی جمهوری بلاروس به امور زیر نیز رسیدگی می نمایند:

-         تغییر، اصلاح، تکمیل سوابق ثبت احوال ؛

-         لغو و بازگرداندن پرونده های ثبت احوال بر اساس نتیجه قضاوت دادگاه؛

-         نگهداری دفتر ثبت احوال شهروندان؛

-         صدور المثنی مدارک مربوط به وضعیت ثبت احوال شهروندان.

ادارات کنسولی، و همچنین نمایندگی های سیاسی جمهوری بلاروس ، امور کنسولی درخواستی را بر مبنی مصوبه های قانونی زیر به انجام می رسانند:

-         قانون جمهوری بلاروس در مورد ازدواج و خانواده مصوبه تاریخ 9 ژوئیه سال 1999؛

-         قانون اساسی جمهوری بلاروس، مصوبه 28 اکتبر سال 2008 «درباره اصول اجرایی فرآیندهای اداری»؛

-         فرمان شماره 200 رئیس جمهور بلاروس مصوبه 26 ماه  آوریل سال 2010، «درباره فرآیندهای اداری اجرایی توسط سازمان های دولتی و سازمان های دیگر به درخواست
تبعه های بلاروس»؛

-         فرمان شماره 385 رئیس جمهور بلاروس مصوبه 12 ماه  ژوئن سال 2006؛

-         مقررات روند ثبت احوال شهروندان و صدور مدارک و (یا) گواهی های صادره توسط سازمانهایی که فرایند ثبت احوال را انجام می دهند بر اساس قطعنامه مصوبه شماره 1454 در تاریخ 14 ماه دسامبر سال 2005 توسط شورای وزیران جمهوری بلاروس؛

-         سایر اقدامات قانونی.

فهرست مدارکی که جهت انجام اقدامات ثبت احوال می بایست توسط شهروندان بلاروسی ارائه شوند و همچنین مدت زمان و هزینه انجام اقدامات درخواستی را می توانید در بخش فهرست امور اداری ، ملاحظه فرمایید.

اسناد و مدارک صادر شده توسط سازمان های ذی صلاح کشورهای خارجی ، در صورت انجام تشریفات قانونی شدن و دریافت تاییدیه آنها پذیرفته می شوند، مگر در صورتی که معاهدات بین المللی بین کشور مربوطه وجمهوری بلاروس الزام آن را لغو کرده باشند و بر مبنای قانون، به یکی از زبان های رسمی جمهوری بلاروس ترجمه شده باشد.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to