:

پیرامون سفر آقای دمیتری کالتسوف، سفیر بلاروس به استان اصفهان

07.07.2022 г.

پیرامون سفر آقای دمیتری کاالتسوف، سفیر بلاروس به استان اصفهان

 6-4 ماه جولای 2022 (15-13 تیر ماه 1401) سفر جناب آقای دمیتری کالتسوف سفیر بلاروس در ایران به استان اصفهان انجام گردید.

دیدارهای رئیس نمایندگی سیاسی بلاروس در ایران با آقای سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان اصفهان، هیئت علمی دانشگاه اصفهان و نیز با روسای شرکت های پیشرو در منطقه صورت پذیرفت.

در این بازدید تمهیداتی جهت توسعه روابط منطقه ای بین یکی از استان های بلاروس و استان اصفهان مشخص گردید. طرفین در خصوص همکاری های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری، فعالسازی همکاری ها در حوزه علمی و آموزشی گفتگو نمودند.

نسخه چاپی

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to