:

بورسیه تحصیلی برای اتباع خارجی

27.07.2022 г.

بورسیه تحصیلی برای اتباع خارجی بر اساس فرمان رئیس جمهور جمهوری بلاروس شماره 232 مورخ 12 ژوئن 2018 «در مورد کمک هزینه تحصیلی» (از این پس — فرمان شماره 232) ارائه
می گردد و توسط مقررات مصوبه هیات وزیران جمهوری بلاروس شماره 646 مورخ 7 سپتامبر 2018  (از این پس — آیین نامه) مربوط به نحوه انتخاب اتباع خارجی و افراد بدون تابعیت که به طوردائم در خارج از جمهوری بلاروس اقامت دارند برای تحصیل به صورت بورسیه در موسسات دولتی آموزش عالی ومتوسطه تخصصی جمهوری بلاروس تنظیم می شوند.

انتخاب اتباع خارجی بر اساس سهمیه های تخصیص یافته درچارچوب برنامه پذیرش انجام
می گردد که درسال قبل از سال پذیرش اتباع خارجی توسط نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری بلاروس در خارج از کشور تشکیل شده  و مورد توافق ارگانهای دولتی جمهوری ذیربط طبق فرم پیوست قرار
می گیرد.

برای اتباع خارجی که در جمهوری بلاروس به صورت بورسیه تحصیل می کنند:

بورسیه تحصیلی اعطا می شود؛

کمک هزینه تحصیلی برای موفقیت در تحصیل، کار علمی و اجتماعی و همچنین کمک های مادی (در صورت لزوم) پرداخت می شود؛

اقامت در خوابگاه موسسه آموزشی برای دوره تحصیل ارائه می شود، در حالی که هزینه اقامت در خوابگاه با شرایطی مشابه برای دانشجویان از بین شهروندان جمهوری بلاروس تعیین می شود.

پرداخت هزینه های رفت و آمد اتباع خارجی به محل تحصیل و برگشت، اسکان، غذا، بیمه درمانی، ویزا و ثبت نام به هزینه خود اتباع خارجی یا سایر منابع که منع قانونی ندارند میباشد.

شهروندان خارجی که قصد تحصیل تحت فرمان شماره 232  دارند می توانند در مؤسسه آموزشی دولتی «موسسه دولتی آموزش عالی » (از این پس NIHE نامیده می شود) در دوره های زیر تحصیل نمایند: «روسی به عنوان یک زبان خارجی» ، «بلاروسی به عنوان یک زبان خارجی» (تمام وقت،
به صورت مکاتبه ای (از راه دور))، و و همچنین آزمون گواهینامه برای دوره نامگذاری شده با صدور یک مدرک مربوطه تائئید کننده دانش زبان روسی و (یا) بلاروسی، برای ارائه بعدی آن طی مراحل شرکت درروش انتخاب مطابق با آئین نامه.

نامنویسی برای این دوره ها در تمام طول سال توسط  مرکز آموزش همکاری بین المللی در آموزش به نشانی: مینسک، خیابان ماسکوفسکایا 15،کد پستی: 220007؛ مسئول هماهنگی، خانم تاتیانا الکساندرونا ساندالووا، رئیس آزمایشگاه آموزشی تست زبان مرکز آموزش همکاری بین المللی انجام
 میگردد. تلفن های تماس: +375 17 395-79-40 و +375 29 721-90-28 و پست الکترونیکی: icec@edu.by, icecinf@gmail.com.

اطلاعات به روز برای شهروندان خارجی در مورد پذیرش در موسسات آموزشی بلاروس، آموزش و اقامت در وب سایت تخصصی وزارت آموزش جمهوری بلاروس «تحصیل در بلاروس» (www.studyinby.com) موجود میباشد.

و همچنین آزمون گواهینامه برای دوره نامگذاری شده با صدور یک مدرک مناسب که دانش زبان روسی و (یا) بلاروسی را تأیید می کند، برای ارائه بعدی آن در طول شرکت در روش انتخاب

نسخه چاپی

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to