:

پیرامون انتشار گزارش وزارت امور خارجه بلاروس

04.07.2022 г.

   وزارت امور خارجه بلاروس گزارش تحت عنوان «بازتاب ترین موارد نقض حقوق بشر در کشور های مختلف جهان» منتشر نمود. متن گزارش به زبان انگلیسی 

نسخه چاپی

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to